Notariusz Agnieszka Różecka (nazwisko rodowe Kucharska) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z II lokatą za osiągnięte w toku studiów wyniki w nauce.

W czerwcu 2011 roku ukończyła aplikację notarialną.

Po egzaminie notarialnym ponad dwa lata pełniła funkcję zastępcy notariusza dokonując czynności notarialnych jako asesor notarialny od 8 grudnia 2011 roku, a następnie jako zastępca notarialny od 2 lipca 2014 roku.

Została powołana na stanowisko notariusza w Grudziądzu decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2015 roku.

Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości”.


Agnieszka Różecka

NOTARIUSZ

Kontakt

tel. 56 47 188 50

kom. 721 935 172